Αρχική » Νομικό πλαίσιο » Υπόχρεοι

Υπόχρεοι

Ολες οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν φορητές ηλεκτρικές στήλες, κατ' εφαρμογή του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 115/2004, υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου 2939 και του Προεδρικού Διατάγματος 115 (δεν έχει οργανώσει ή δεν συμμετέχει σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) υπόκειται βάσει των άρθρων 20 και 14 αντίστοιχα σε ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις και η διανομή των προιόντων του δεν είναι σύννομη.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι βάση του άρθρου 10, παρ.β του Π.Δ. 115 απαγορεύεται να διακινούνται στην αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια 151 27, Τηλ: 210 8030244, 210 8030355 - Φαξ: 210 8030604