Σύμβαση ένταξης στο σύστημα ΑΦΗΣ

Η σύμβαση με την ΑΦΗΣ υπογράφεται σε 2 αντίγραφα (ένα για την εταιρεία σας και ένα για την εταιρεία μας με μονογραφές σε όλες τις σελίδες συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων και σφραγίδα υπογραφή στην σελίδα 8.

Στη συνέχεια αποστέλλεται με κούριερ στην εταιρεία μας και επιστρέφεται το ένα αντίγραφο σε εσάς εντός 2 ημερών από την παραλαβής της.

 

 

Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια 151 27, Τηλ: 210 8030244, 210 8030355 - Φαξ: 210 8030604