Αρχική » Νομικό πλαίσιο » Στόχοι

Στόχοι

Με βάση το άρθρο 10 της Οδηγίας 2006/66 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίσθηκε στις 26/9/2006, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν το 25% κατά βάρος, των μπαταριών που διακινούνται στην αγορά (μέσος όρος τελευταίας τριετίας), το αργότερο μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου του 2012 και το 45% κατά βάρος, των μπαταριών που διακινούνται στην αγορά (μέσος όρος τελευταίας τριετίας), το αργότερο μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.

Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 41624.2057.Ε103.2010 (ΦΕΚ 1625B.11.10.2010).

Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια 151 27, Τηλ: 210 8030244, 210 8030355 - Φαξ: 210 8030604