Αρχική » Ποιοι συμμετέχουν » Σχολεία

Σχολεία

Αξιοσημείωτη επιτυχία! Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας της ΑΦΗΣ από κάθε μεριά της Ελλάδας! Πανεπιστήμια, γυμνάσια, λύκεια, δημοτικά, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, φροντιστήρια, έχουν ξεκινήσει μία σημαντική προσπάθεια για την συλλογή των μπαταριών. Μέχρι σήμερα μετράμε 14.400 κάδους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πανελλαδικά. Η ΑΦΗΣ ενισχύει αυτή την προσπάθεια των παιδιών, παρέχοντας δωρεάν κάδους ανακύκλωσης, ενημερωτικό έντυπο υλικό και παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή για μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των σπουδαστών.


Οπως είναι γνωστό, τα παιδιά είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές μπαταριών, λόγω των πολυάριθμων παιχνιδιών και φορητών συσκευών που χρησιμοποιούν. Έτσι η τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης στα σχολεία είναι αναγκαιότητα και ένας σημαντικός παράγοντας για τη μεγαλύτερη συλλογή και ανακύκλωση των μπαταριών.

Παράλληλα η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στα σχολεία αποσκοπεί στην δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά, τα οποία αποτελούν το μέλλον της χώρας μας. Γιατί η ανακύκλωση είναι πρωτίστως θέμα παιδείας

Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια 151 27, Τηλ: 210 8030244, 210 8030355 - Φαξ: 210 8030604