Οι δραστηριότητες

Η ΑΦΗΣ είναι ο φορέας που οργανώνει και συντονίζει πανελλαδικά τις ενέργειες που αφορούν την διαδικασία της ανακύκλωσης.

 

Συγκεκριμένα:

 1. Την τοποθέτηση ειδικών κάδων για την εναπόθεση των χρησιμοποιημένων μπαταριών, σε σημεία εύκολα προσβάσιμα στον καταναλωτή (supermarket, Δήμους, σχολεία, Δημόσιους οργανισμούς, εμπορικά καταστήματα, ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.)
   
 2. Την συλλογή των μπαταριών από τους κάδους συλλογής και μεταφορά τους σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης.
   
 3. Την διαλογή των μπαταριών ανά τύπο μπαταρίας.
   
 4. Την αποστολή τους σε εργοστάσια του εξωτερικού όπου γίνεται η ανακύκλωση με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον και ανακτώνται τα βασικά μέταλλα.
   
 5. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη για το νέο πρόγραμμα της ανακύκλωσης μέσω των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης και προωθητικών ενεργειών.
   
 6. Την συστηματική παρακολούθηση των παραπάνω διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια 151 27, Τηλ: 210 8030244, 210 8030355 - Φαξ: 210 8030604