Αρχική » Νομικό πλαίσιο » Νόμος 2939/2001

Νόμος 2939/2001

Με βάση το Νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/6.8.2001) περί εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προιόντων όλες οι επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν και διαθέτουν στην Ελληνική αγορά συσκευασμένα προιόντα καθώς και άλλα προιόντα όπως μπαταρίες, συσσωρευτές,ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά οχημάτων κλπ. είναι υποχρεωμένες να μεριμνούν για τη συλλογή και την ανακύκλωση τους.

Ως εναλλακτική διαχείριση προσδιορίζονται οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων προιόντων ώστε να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την εναλλακτική διαχείριση περιλαμβάνουν:

Α) Την αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων με τη μείωση του συνολικού όγκου τους και των επικίνδυνων συστατικών τους καθώς και την επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτηση των υλικών που αποτελούνται.

Β) Την αρχή της ευθύνης του προσώπου που ρυπαίνει

Γ) Την αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων, δημοσίων και ιδιωτικών.

Δ) Την αρχή της ενημέρωσης του χρήστη και καταναλωτή και την συμβολή του στα προγράμματα της εναλλακτικής διαχείρισης.

Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια 151 27, Τηλ: 210 8030244, 210 8030355 - Φαξ: 210 8030604